Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2014 01:29

江南曲其一

綠江深見底,
高浪直翻空。
慣是湖邊住,
舟輕不畏風。

 

Giang Nam khúc kỳ 1

Lục giang thâm kiến để,
Cao lãng trực phiên không.
Quán thị hồ biên trú,
Chu khinh bất uý phong.

 

Dịch nghĩa

Sông sâu nước màu xanh, trong nhìn thấy đáy,
Sóng cao dựng ngược lên không trung.
Ta quen sống bên bờ hồ,
Nên dù thuyền nhỏ nhẹ, cũng không sợ gió.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông xanh sâu, trong nhìn thấy đáy
Sóng dựng cao ngược xoáy không trung
Bờ hồ quen sống vẫy vùng
Dù thuyến nhẹ sóng gió không sợ gì

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông nhìn thấy đáy nước xanh đầy,
Dựng ngược sóng cao lên tận mây.
Quen sống bên hồ ta thích vậy,
Nên thuyền nhỏ nhẹ gió không bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông nhìn thấy đáy nước tràn,
Sóng cao dựng ngược lên ngàn mây xanh.
Quen sống bên hồ yên lành,
Dù thuyền nhỏ nhẹ gió đành không lay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông xanh sâu thấy đáy
Sóng trắng dựng trời cao
Bên hồ quen chốn ở
Thuyền nhỏ gió không nao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời