Chẳng cần ai nữa nghe đàn
Ngước lên chỉ thấy núi ngàn mông mênh
Hai bàn tay rảnh buồn tênh
Tấm lòng này trải rộng chênh nắng chiều

tửu tận tình do tại