35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi thanh86 vào 07/05/2017 19:01

畫菊

花開不並百花叢,
獨立疏籬趣未窮。 
寧可枝頭抱香死,
何曾吹落北風中。

 

Hoạ cúc

Hoa khai bất tịnh bách hoa tùng,
Độc lập sơ ly thú vị cùng.
Ninh khả chi đầu bão hương tử,
Hà tằng xuy lạc bắc phong trung.

 

Dịch nghĩa

Hoa cúc nở không cùng lúc với trăm loài hoa khác,
Đứng riêng ở rào thưa, cũng thật là thú vị.
Thà rằng ôm hương chết trên cành cây,
Chứ không bao giờ chịu rụng rơi trong gió bắc lạnh buốt.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Hoa nở chẳng cùng trăm giống khác,
Rào thưa riêng đứng, thú dường bao.
Đầu cành thà chịu ôm hương chết,
Chẳng rụng vào trong gió bắc nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khác với trăm hoa nở chẳng cùng
Rào thưa riêng đứng thú vô song
Đầu cành dẫu phải ôm hương chết
Chẳng để may về thổi rụng bông

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chẳng nở cùng khi với các hoa
Thú sao mình đứng tựa rào thưa
Đầu cành thà chịu ôm hương chết
Đâu chịu rơi trong gió bấc qua

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời