輓陳仲微

痛哭江南老鉅卿,
東風濕淚為傷情。
無端天上編年月,
不管人間有死生。
萬疊白雲遮故宅,
一堆黃壤覆香名。
回天力量隨流水,
流水灘頭共不平。

 

Vãn Trần Trọng Vi

Thống khốc Giang Nam lão cự khanh,
Đông phong thấp lệ vị thương tình.
Vô đoan thiên thượng biên niên nguyệt,
Bất quản nhân gian hữu tử sinh.
Vạn điệp bạch vân già cố trạch,
Nhất đôi hoàng nhưỡng phúc hương danh.
Hồi thiên lực lượng tuỳ lưu thuỷ,
Lưu thuỷ than đầu cộng bất bình.

 

Dịch nghĩa

Đau đớn khóc người bề tôi giỏi kỳ cựu của đất Giang Nam,
Trước gío đông đẫm lệ thương xót cho ông.
Vô cớ mà sổ trời lại ghi năm tháng của ông,
Chẳng kể gì đến trần gian ai nên sống mà ai nên chết.
Mây trắng muôn tầng che ngôi nhà cũ,
Đất vàng một nấm vùi lấp danh thơm.
Sức xoay trời đã phó cho dòng nước chảy,
Dòng nước đầu ghềnh cũng chung nỗi bất bình.


Nhiều tài liệu của Việt Nam chép tên bài thơ này là Vãn Trần Trọng Trưng 輓陳仲徵. Sách An Nam chí lược hiện có bản chép tên bài thơ này là Vãn Tống thần Trần Trọng Huy 挽宋臣陳仲徽, có bản chép là Vãn Tống thần Trần Trọng Vi 挽宋臣陳仲微. Theo các tài liệu của Trung Quốc, chỉ có nhân vật Trần Trọng Vi (1212-1283), tự Trí Quảng 致廣, người Đoan Châu, đỗ tiến sĩ năm 1238, làm quan nhà Nam Tống, khi Tống mất thua trận ở Nhai Sơn, lánh sang An Nam tới khi mất. Ở đây sửa lại tên là Trần Trọng Vi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Giang Nam người giỏi mất rồi sao?
Trước gío, thương ai lệ nghẹn ngào.
Chẳng xét tử sinh nơi địa giới,
Bỗng ghi năm tháng chốn thiên tào.
Đất vàng một nấm danh thơm phủ,
Mây trắng muôn trùng mái cũ bao.
Sức cả xoay trời theo nước chảy,
Đầu ghềnh nước chảy hận tuôn trào!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Nam tôi giỏi đâu rồi
Gió đông đẫm lệ bời bời thương ông
Trần gian ai đáng tử sinh
Sổ trời sao lại đành hanh tuổi người
Danh thơm một nấm mộ vùi
Nhà xưa mịt mịt mây trời giăng giăng
Sức không xoay chuyển dòng ngân
Đầu ghềnh tiếng nước như chung bất bình

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Than khóc Giang Nam lão cự khanh,
Gió xuân gạt lệ xót xa tình.
Bỗng dưng con tạo ghi năm tháng,
Chẳng quản người ta có tử sinh.
Mây trắng muôn trùng che cố quốc,
Đất vàng một nấm lấp phương danh.
Chống trời lực lượng theo dòng nước,
Dòng nước trôi xuôi cứ thái bình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khóc đất Giang Nam thần tử giỏi,
Đông phong đẫm lệ xót cho ông.
Sổ trời vô cớ ghi năm tháng,
Chẳng kể trần gian ai sống còn.
Mây trắng muôn tầng che gác cũ,
Đất vàng một nấm lấp danh thơm.
Xoay trời phó mặc dòng nước chảy,
Dòng nước đầu ghềnh cũng bất bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Thương bấy Giang Nam bậc tướng khanh
Gió đông đẫm lệ khóc thương tình
Sổ trời sao lại ghi ngày tháng
Trần thế màng chi khổ tử sinh
Nghìn trùng mây trắng che nhà cũ
Một nấm đất vàng lấp đại danh
Sức chống trời trôi theo dòng nước
Dòng nước đầu ghềnh cũng bất bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang Nam khóc bậc cự khanh,
Đông phong đẫm lệ xót dành cho ông.
Sổ trời năm tháng ghi xong,
Trần gian chẳng kể sống còn của ai.
Muôn tầng mây trắng gác, đài,
Đất vàng một nấm lấp đầy danh thơm.
Xoay trời nước chảy mặc dòng,
Đầu ghềnh dòng nước cũng chung bất bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời