Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2006 07:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/08/2008 07:46

梅村廢寺

荒草前朝寺,
秋風舊戰場。
殘碑沉暮雨,
古佛臥斜陽。
石室藏雲衲,
花臺供野香。
應身無處所,
與世共興亡。

 

Mai thôn phế tự

Hoang thảo tiền triều tự,
Thu phong cựu chiến trường.
Tàn bi trầm mộ vũ,
Cổ Phật ngoạ tà dương.
Thạch thất tàng vân nạp,
Hoa đài cúng dã hương.
Ứng thân vô xứ sở,
Dữ thế cộng hưng vong.

 

Dịch nghĩa

Ngôi chùa của triều đại trước lẫn giữa đám cỏ hoang,
Bãi chiến trường xưa đang phơi mình trước gió thu.
Tấm bia tàu chìm trong mưa chiều,
Pho tượng cổ nằm phơi bóng xế.
Tấm áo mây đã cất trong ngôi nhà đá,
Mùi hương đồng nội dâng lên đài hoa.
Ứng thân không có chỗ nhất định,
Với đời cùng hưng vong.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Chùa xây triều trước, cỏ hoang
Gió thu qua bãi chiến trường năm xưa
Bia tàn chìm khuất trong mưa
Mấy pho tượng cổ nằm mơ bóng chiều
Áo mây vùi mộ đá rêu
Cỏ hoa dâng cúng hương theo gió đồng
Ưng thân vốn dĩ vô chừng
Cớ sao cũng chịu hưng vong với đời ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Cỏ chen ngôi chùa cổ,
Gió thổi chiến trường xưa.
Tượng cũ chiều dãi nắng,
Bia tàn tối dầm mưa.
Áo mây, nhà đá trữ,
Đài hoa, hương nội đưa.
Ứng thân không xứ sở,
Theo thế tục vật vờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Cỏ hoang chùa triều trước
Gió thu chiến trường xưa
Cổ Phật nằm xiên nắng
Bia tàn chìm chiều mưa
Mộ đá cà sa chứa
Hương đồng dâng đài hoa
Ứng thân không xứ sở
Hưng vong cùng đời ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chùa xưa lẫn đám cỏ hoang
Sa trường ngày cũ phơi mình gió thu
Bia tàn chìm giữa chiều mưa
Vài pho tượng cổ nằm mơ bóng tà
Áo mây cất sẵn trong toà
Hương đồng đượm ngát đài hoa dâng người
Ứng thân không chỗ định nào
Hưng vong cùng với cuộc đời tuỳ duyên

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngôi chùa triều trước cỏ hoang,
Phơi mình trước gió chiến tràng năm xưa.
Bia tàn chìm trong chiều mưa,
Mấy pho tượng cổ nằm phơi bóng tà.
Áo mây trong đá ngôi nhà,
Mùi hương đồng nội dâng loà đài hoa.
Ứng thân không ở một toà,
Hưng vong cùng với đời người thịnh suy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời