03/12/2022 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai thôn phế tự
梅村廢寺

Tác giả: Trần Quang Triều - 陳光朝

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2006 07:51

 

Nguyên tác

荒草前朝寺,
秋風舊戰場。
殘碑沉暮雨,
古佛臥斜陽。
石室藏雲衲,
花臺供野香。
應身無處所,
與世共興亡。

Phiên âm

Hoang thảo tiền triều tự,
Thu phong cựu chiến trường.
Tàn bi trầm mộ vũ,
Cổ Phật ngoạ tà dương.
Thạch thất[1] tàng vân nạp[2],
Hoa đài cúng dã hương.
Ứng thân[3] vô xứ sở,
Dữ thế cộng hưng vong.

Dịch nghĩa

Ngôi chùa của triều đại trước lẫn giữa đám cỏ hoang,
Bãi chiến trường xưa đang phơi mình trước gió thu.
Tấm bia tàu chìm trong mưa chiều,
Pho tượng cổ nằm phơi bóng xế.
Tấm áo mây đã cất trong ngôi nhà đá,
Mùi hương đồng nội dâng lên đài hoa.
Ứng thân không có chỗ nhất định,
Với đời cùng hưng vong.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Chùa xây triều trước, cỏ hoang
Gió thu qua bãi chiến trường năm xưa
Bia tàn chìm khuất trong mưa
Mấy pho tượng cổ nằm mơ bóng chiều
Áo mây vùi mộ đá rêu
Cỏ hoa dâng cúng hương theo gió đồng
Ưng thân vốn dĩ vô chừng
Cớ sao cũng chịu hưng vong với đời ?
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Mộ xây bằng đá.
[2] Áo mây (chỉ nhà sư).
[3] Thuật ngữ nhà Phật, là một trong ba thân của Phật, tuỳ cơ duyên mà hiển hiện để cứu độ chúng sinh. Trong Kim cương thừa, ứng thân hay được hiểu là các vị Bồ Tát tái sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Triều » Mai thôn phế tự