35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 08:54

春日謁昭陵

貔虎千門肅,
衣冠七品通。
白頭軍士在,
往往說元豐。

 

Xuân nhật yết Chiêu Lăng

Tì hổ thiên môn túc,
Y quan thất phẩm thông.
Bạch đầu quân sĩ tại,
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong.

 

Dịch nghĩa

Quân thị vệ như hùm gấu, trước nghìn cửa đứng nghiêm túc,
Áo mũ các quan đủ cả bảy phẩm.
Người lính già đầu bạc còn đến ngày nay,
Thường kể lại chuyện đời Nguyên Phong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Nghìn cửa, nghiêm tí hổ,
Bảy phẩm, đủ cân đai.
Lính bạc đầu còn đó,
Chuyện Nguyên Phong, kể hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
42.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Hưng

Nghìn cửa quân nghiêm gác
Đủ sắc quan chầu đông
Người lính đầu đã bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Quân hùm nghiêm nghìn cửa
Quan phục bảy phẩm cùng
Lính bạc đầu còn đấy
Thường kể chuyện Nguyên Phong

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quân hùm nơi trước cửa nghiêm
Cân đai bảy phẩm hai bên đứng chầu
Đến nay người lính bạc đầu
Vẫn còn kể mãi chuyện thời Nguyên Phong

54.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn cửa quân nghiêm như gấu hổ,
Các quan bảy phẩm đủ cân đai,
Lính già đầu bạc nay còn đó,
Chuyện cũ Nguyên Phong thường kể hoài.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân nghiêm gấu hổ thiên môn,
Các quan bảy phẩm đủ vòng cân đai,
Lính già đầu bạc còn nay,
Nguyên Phong chuyện cũ kể hoài thường nghe.

15.00
Trả lời