44.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 5 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 11:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/03/2016 10:03

贊慧忠上士

望之彌高,
鑽之彌堅。
忽然在後,
瞻之在前。
伕是之謂,
上士之禪。

 

Tán Tuệ Trung thượng sĩ

Vọng chi di cao,
Toàn chi di kiên.
Hốt nhiên tại hậu,
Chiêm chi tại tiền.
Phu thị chi vị,
Thượng sĩ chi thiền.

 

Dịch nghĩa

Nhìn lên càng thấy cao,
Khoan vào càng thấy cứng.
Bỗng nhiên ở phía sau,
Nhìn lại thấy ở phía trước.
Cái đó gọi là:
Đạo thiền của Thượng sĩ.


Bài dùng ý từ lời của Nghiêm Nhan trong Luận ngữ: “Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu” 仰之彌高,鑽之彌堅;瞻之在前,忽焉在後.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Càng nhìn càng cao,
Càng khoan càng bền.
Chợt phía sau đó,
Ngắm, phía trước liền.
Cái này tên gọi,
Là Thượng sĩ Thiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ca ngợi Tuệ Trung thượng sĩ
Càng nhìn càng cao
Càng khoan càng cứng
Vừa thấy trước mặt
Bỗng ở sau lưng
Cái đó được gọi:
Thiền của Tuệ Trung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Mượn lời ca ngợi thầy

Trần Nhân Tông tôn Tuệ Trung Thượng sĩ là thầy tuy ông không trực tiếp đào tạo thiền phái Trúc Lâm.Trong bài Tán Tuệ Trung Thượng sĩ tác giả mượn lời Nhan Uyên học trò của Khổng Tử được chép tại"Tử hãn đệ cửu-Thiên 9 Tử hãn" ca ngợi Khổng Tử để ca ngợi Tuệ Trung Thượng sĩ.Nhan Uyên viết:顏淵喟然歎曰:「仰之彌高,鑽之彌堅,瞻之在前,忽焉在後!夫子循循然善誘人:搏我以文,約我以禮。欲罷不能,既竭吾才,如有所立,卓爾;雖欲從之,末由也已!」
Nhan Uyên vị nhiên thán viết:“Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên,chiêm chi tại tiền,hốt yên tại hậu. Phu tử tuần tuần nhiên thiện dụ nhân.Bác ngã dĩ văn,ước ngã dĩ lễ,dục bãi bất năng.Kí kiệt ngô tài, như hữu sở lập trác nhĩ,tuy dục tòng chi,mạt do dã dĩ”.
Dịch. – Nhan Uyên bùi ngùi khen: “Đạo (thầy ta) càng ngửng lên trông càng thấy cao,càng đục càng cứng, mới thấy ở trước mặt, bỗng hiện ở sau lưng.Thầy tuần tự mà khéo dẫn dụ người.Thầy dùng thư tịch mà mở rộng tri thức ta,dùng lễ tiết ước thúc hành vi ta,dù ta có muốn thôi cũng không được.Ta tận dụng năng lực mà cơ hồ vẫn thấy có cái gì cao lớn sừng sững ở phía trước,ta muốn theo lên tới cùng mà không sao theo cho nổi”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Có sự nhầm lẫn?

Trong lời chú của bài Tán Tuệ Trung Thượng sĩ có ghi:((Bài dùng ý từ lời của Nghiêm Nhan trong Luận ngữ: “Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu” 仰之彌高,鑽之彌堅;瞻之在前,忽焉在後.))
Thực ra đây là lời của Nhan Hồi tự Tử Uyên hay còn gọi là Nhan Uyên,ông là học trò số một của Khổng Tử.Nhan Uyên và các học trò khác của Khổng Tử cùng Khổng Cấp(Tử Tư) cháu nội Khổng Tử cũng là người cuối cùng chép lại lời Khổng Tử trong Luận Ngữ.Nghiêm Nhan là tướng nước Thục cuối Hán đầu đời Tam quốc.Xin xem lại

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Càng nhìn càng thấy cao
Càng khoan càng thấy cứng
Vừa thấy ở trước mặt
Bỗng lại sau lưng đứng
Cái đó gọi gì nhỉ?
- Thiền của ngài Thượng Sĩ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn lên càng thấy cao,
Khoan vào càng thấy cứng.
Bỗng nhiên ở phía sau,
Nhìn lại thấy bên trước.
Cái đó gọi là gì?
Đạo thiền của Thượng sĩ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn lên càng thấy cao cao,
Khoan vào càng thấy cứng sao cứng hoài!
Nhìn bên phía trước thấy ngài.
Bỗng nhiên lại thấy phía ngoài, sau lưng,
Gọi gì cái đó cho cùng?
Đạo thiền Thượng sĩ có trùng ý không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời