13/08/2020 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tán Tuệ Trung thượng sĩ
贊慧忠上士

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 11:16

 

Nguyên tác

望之彌高,
鑽之彌堅。
忽然在後,
瞻之在前。
伕是之謂,
上士之禪。

Phiên âm

Vọng chí di cao,
Toàn chi di kiên.
Hốt nhiên tại hậu,
Chiêm chi tại tiền.
Phu thị chi vị,
Thượng sĩ chi thiền.

Dịch nghĩa

Nhìn lên càng thấy cao,
Khoan vào càng thấy cứng.
Bỗng nhiên ở phía sau,
Nhìn lại thấy ở phía trước.
Cái đó gọi là:
Đạo thiền của Thượng sĩ.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Càng nhìn càng cao,
Càng khoan càng bền.
Chợt phía sau đó,
Ngắm, phía trước liền.
Cái này tên gọi,
Là Thượng sĩ Thiền.
Bài dùng ý từ lời của Nghiêm Nhan trong Luận ngữ: “Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu” 仰之彌高,鑽之彌堅;瞻之在前,忽焉在後.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Tán Tuệ Trung thượng sĩ