35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 09:40

二月十一日夜

歡伯澆愁風味長,
桃笙竹簞穩龍床。
一天如水月如晝,
花影滿窗春夢長。

 

Nhị nguyệt thập nhất nhật dạ

Hoan bá kiêu sầu phong vị trường,
Đào sinh, trúc đạm ổn long sàng.
Nhất thiên như thuỷ, nguyệt như trú,
Hoa ảnh mãn song, xuân mộng trường.

 

Dịch nghĩa

Chén rượu rửa sầu có phong vị đậm đà,
Chiếc chiếu đào sinh yên ổn trên giường rồng.
Trời trong như nước, trăng sáng như ban ngày,
Bóng hoa tràn ngập cửa sổ, giấc mộng đêm xuân triền miên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Rượu tưới sầu tan, vị đậm đà,
Giường rồng, chiếu trúc trải bày ra.
Trời trong như nước, trăng vằng vặc,
Giấc mộng xuân dài dưới bóng hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Rửa sầu có rượu nhiều phong vị,
Chiếu trúc, giường rồng mọi vẻ cân.
Nước ấy vầng xanh, trăng ấy ngọc,
Đầy song hoa quyện giấc mơ xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tưới sầu phong vị rượu đậm đà
Giường rồng giỏ trúc chiếu trải ra
Ngày trong như nước trăng lồng lộng
Xuân mộng triền miên song đầy hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rửa sầu mượn rượu đượm mùi hương
Chiếu trúc giường rồng xứng mọi đường
Trăng tựa ban mai ,trời tựa nước
Hoa lay đầy cửa mộng xuân vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mượn rượu rửa sầu vị đậm đà,
Giường rồng chiếu trúc trãi trong nhà.
Như ngày trăng sáng trời như nước,
Xuân mộng triền miên song ngập hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiêu sầu mượn rượu đậm đà,
Giường rồng chiếu trúc trãi ra trong nhà.
Trời trong trăng chiếu sáng loà,
Triền miên xuân mộng ngập hoa song ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời