Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 06:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/03/2016 09:57

偈云

居塵樂道且隨緣,
饑則飧兮困則眠。
家中有宝休尋覓,
對境無心莫問禪。

 

Kệ vân

Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên,
Cơ tắc san hề khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.

 

Dịch nghĩa

Sống giữa phàm trần, hãy tuỳ duyên mà vui với đạo
Đói thì ăn, mệt thì ngủ
Trong nhà sẵn của báu, đừng tìm đâu khác
Đối diện với mọi cảnh giới mà vẫn vô tâm, thì cần chi hỏi thiền nữa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy

Sống đời vui đạo tuỳ duyên
Đói thì ăn mệt ngủ liền sá chi
Nhà ta châu báu thiếu gì
Vô tâm với cảnh biết khi nào thiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
112.09
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Cõi trần vui đạo, hãy tuỳ duyên,
Đói cứ ăn no, mệt ngủ yên.
Báu sẵn trong nhà, thôi khỏi kiếm,
Vô tâm trước cảnh, hỏi gì Thiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
204.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ở đời vui đạo cũng tuỳ duyên
Đói ăn,buồn ngủ cứ tự nhiên
Đạo nhà quý báu đâu cần kiếm
Trước cảnh tâm không chớ hỏi Thiền

113.91
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhầm chữ

Nguyên tác nhầm chữ Cảnh 境 (cảnh giới) thành chữ Cảnh 鏡 (cái gương)

73.57
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của HT. Thích Thanh Từ

Ở đời vui đạo hãy tuỳ duyên,
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

114.64
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Phàm trần vui đạo bởi duyên mà
Mệt ngủ, đói ăn chẳng phải a?
Châu báu sẵn rồi không kiếm nữa
Vô tâm mọi cảnh khỏi thiền nha.

74.14
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống đời vui đạo hãy tuỳ duyên,
Đói đến thì ăn mệt ngủ liền,
Sẵn báu trong nhà đâu phải kiếm,
Vô tâm đối cảnh cần chi thiền.

74.71
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Sống đời vui đạo hãy tuỳ duyên,
Đói, cứ ăn ngay; mệt, ngủ liền.
Của báu trong nhà, tìm đâu khác?
Không tâm với cảnh, hỏi gì thiền?

83.88
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khanh Le

Một bài kệ có những tầng ý nghĩa quá sâu sắc.
Xin góp thêm 1 bản dịch theo thể thơ đường luật.

Ở đời hoan đạo để tuỳ duyên
Khi đói thì ăn, mệt ngủ yên
Của báu có nhà tìm đâu nữa
Tâm an trước cảnh thôi cầu thiền.

44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống đời vui đạo tuỳ duyên,
Đói ăn khi mệt ngủ liền khoẻ lâu,
Trong nhà sẵn báu kiếm đâu,
Vô tâm đối cảnh cần nhau chi thiền?

42.75
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối