Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 08:59

洞天湖上

洞天湖上景,
花草減春容。
上帝憐岑寂,
太清時一鐘。

 

Động Thiên hồ thượng

Động Thiên hồ thượng cảnh,
Hoa thảo giảm xuân dung.
Thượng đế liên sầm tịch,
Thái thanh thì nhất chung.

 

Dịch nghĩa

Quang cảnh hồ Động Thiên,
Hoa cỏ kém vẻ xuân tươi.
Thượng đế thương hiu quạnh,
Thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông giữa tầng biếc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Cảnh hồ Động thiên nọ,
Hoa cỏ giảm màu xuân.
Thượng đế thương hiu quạnh,
Tầng xanh chuông bỗng ngân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Hồ Động Thiên cảnh đẹp sao,
Mà nay hoa cỏ giảm màu xuân tươi.
Thương quạnh hiu chót vót trời,
Tầng xanh thi thoảng điểm vài tiếng chuông

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Cảnh Thiên Hồ trên động
Hoa cỏ kém vẻ xuân
Cao xanh thương cô quạnh
Thỉnh thoảng điểm chuông ngân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ hoa nơi hồ Động Thiên
Vẻ xuân xem cũng như chừng kém tươi
Trời cao thương cảnh quạnh hiu
Tầng xanh buông tiếng chuông kêu đỡ buồn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Hồ Động Thiên cảnh vật,
Hoa cỏ kém sắc tươi.
Thượng đế thương hiu quạnh,
Vang không chuông từng hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh quan hồ chốn Động Thiên,
Vẻ xuân hoa cỏ riêng phần kém tươi.
Thương hiu quạnh ấy lòng trời,
Tiếng chuông thỉnh thoảng từng hồi tầng xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quang cảnh ao hồ chốn Động Thiên,
Kém tươi hoa cỏ vẻ xuân riêng.
Lòng trời thương cảnh quạnh hiu ấy,
Thỉnh thoảng từng hồi chuông vọng thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời