Dưới đây là các bài dịch của Đỗ Thanh Dương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Cổ Châu hương thôn tự (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Số đời mờ mịt chiêm bao,
Tình người đôi mắt dạt dào thoảng qua.
Lúc hồn quản tại cung ma,
Là khi cõi Phật la đà sắc xuân.

Ảnh đại diện

Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Sau thôn, trước xóm khói nồng,
Như không, như có chiều buông ánh mờ.
Trâu về, sáo mục ngân nga,
Từng đôi cò trắng là là đồng xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thiên Trường phủ (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Hồng thưa lục rậm vắng hiu,
Mây quang, mưa tạnh bóng rêu lờ mờ.
Giảng xong sư trở về chùa,
Quán sông, canh một, trăng nhô lên cầu.
Ba mươi cung tiên nhiệm màu,
Tám nghìn bóng tháp xuân triều nước lên.
Phổ Minh phong cảnh xưa in
Trong mơ còn thấy bóng hình Tiên Vương

Ảnh đại diện

Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Nghìn hương thơm toả ngát nhà,
Dòng khơi chớm lạnh thoảng qua phía ngoài.
Bóng đa, chùa vắng, cửa cài.
Tiếng ve man mác ai hoài tứ thu.

Ảnh đại diện

Động Thiên hồ thượng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Hồ Động Thiên cảnh đẹp sao,
Mà nay hoa cỏ giảm màu xuân tươi.
Thương quạnh hiu chót vót trời,
Tầng xanh thi thoảng điểm vài tiếng chuông

Ảnh đại diện

Tức sự (II) (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Đỗ Thanh Dương

Cối Kê chuyện cũ nhớ chăng
Nơi Hoan Diễn chục vạn binh vẫn còn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]