02/12/2022 13:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động Thiên hồ thượng
洞天湖上

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 08:59

 

Nguyên tác

洞天湖上景,
花草減春容。
上帝憐岑寂,
太清時一鐘。

Phiên âm

Động Thiên hồ thượng cảnh,
Hoa thảo giảm xuân dung.
Thượng đế liên sầm tịch,
Thái thanh thì nhất chung.

Dịch nghĩa

Quang cảnh hồ Động Thiên,
Hoa cỏ kém vẻ xuân tươi.
Thượng đế thương hiu quạnh,
Thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông giữa tầng biếc.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Cảnh hồ Động thiên nọ,
Hoa cỏ giảm màu xuân.
Thượng đế thương hiu quạnh,
Tầng xanh chuông bỗng ngân.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Động Thiên hồ thượng