Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 11:06

挽觀圓惠忍國師

夕陽樹下暫維舟,
歷歷江山記舊遊。
攜履西歸何處問,
大龍港口水空流。

 

Vãn Quán Viên Huệ Nhẫn quốc sư

Tịch dương thụ hạ tạm duy chu,
Lịch lịch giang sơn ký cựu du.
Huề lý Tây qui hà xứ vấn,
Đại Long cảng khẩu thuỷ không lưu.

 

Dịch nghĩa

Chiều tà, tạm buộc thuyền dưới cây,
Non sông vẫn còn đó, nhớ cuộc chơi xưa.
Người đã mang dép về Tây Thiên, biết đâu mà hỏi,
Cửa khẩu Đại Long nước luống những trôi hoài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Cây chiêu rủ bóng buộc thuyền thoi,
Đây cảnh năm nào đã ghé chơi.
Dép trẩy Tây Thiên, mờ mịt dấu,
Đại Long nước cứ lững lờ trôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chiều xuống dưới cây tạm buộc thuyền
Nhớ xưa du ngoạn nước non thiêng
Quảy dép về Tây nơi nào hỏi
Đại Long cảng khẩu nước xuôi yên.
*Quán Viên Tuệ Nhẫn Quốc sư:Vương Quán Viên(1257-1325),tự Tuệ Nhẫn 慧忍(Huệ Nhẫn),trụ trì tại chùa Non Đông(Tường Quang tự),toạ lạc tại chân núi Đông Sơn,trong vòng cung Đông Triều,(thuộc thị trấn Mạo Khê Thị xã Đông Triều ngày nay),được vua Trần Anh Tông ban cho pháp hiệu Tuệ nhẫn quốc sư
**Huề lý Tây quy:(Quảy dép đi về phía  tây).Dùng điển trong"Truyền đăng lục":Bồ Đề Đạt Ma tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ và là Sơ Tổ của Thiền Tông Trung Hoa.Khi viên tịch,táng ở chân núi Hùng Nhĩ, khi Tống Vân đi sứ Tây Vực về,lại gặp nhà sư ở ngọn núi Thông Lĩnh,cầm gậy quảy một chiếc dép nói là đi sang Tây Trúc.Tống Vân về tâu vua,vua sai người đào mộ và mở áo quan ra,thì không thấy xác chỉ thấy có một chiếc dép còn lại trong quan
Ở đây muốn chỉ Quán Viên Huệ Nhẫn Quốc sư,giống Bồ Đề Đạt Ma viên tịch chỉ là đi về Pháp giới.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạm buộc chiều tà thuyền dưới cây,
Nhớ xưa du ngoạn nước non nầy,
Tây Thiên dép trẩy nơi nào hỏi,
Cửa khẩu Đại Long nước chảy hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều tối dưới cây thuyền tạm buộc
Non sông còn đó, nhớ chơi xưa
Tây Thiên trẩy dép tìm đâu hỏi
Con nước Đại Long chảy lững lờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời