28/05/2024 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Quán Viên Huệ Nhẫn quốc sư
挽觀圓惠忍國師

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 11:06

 

Nguyên tác

夕陽樹下暫維舟,
歷歷江山記舊遊。
攜履西歸何處問,
大龍港口水空流。

Phiên âm

Tịch dương thụ hạ tạm duy chu,
Lịch lịch giang sơn ký cựu du.
Huề lý Tây qui hà xứ vấn,
Đại Long cảng khẩu thuỷ không lưu.

Dịch nghĩa

Chiều tà, tạm buộc thuyền dưới cây,
Non sông vẫn còn đó, nhớ cuộc chơi xưa.
Người đã mang dép về Tây Thiên, biết đâu mà hỏi,
Cửa khẩu Đại Long nước luống những trôi hoài.

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nam Trân

Cây chiêu rủ bóng buộc thuyền thoi,
Đây cảnh năm nào đã ghé chơi.
Dép trẩy Tây Thiên, mờ mịt dấu,
Đại Long nước cứ lững lờ trôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Vãn Quán Viên Huệ Nhẫn quốc sư