Những năm mới ra đời
Không oe oe
Mà đì đùng pháo đỏ.


Bài thơ do NSƯT Trần Trọng Văn sưu tầm và công bố.

Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 26-1-2013