53.60
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 00:57

I

Anh vẫn tìm em qua thành phố sạch
Qua tinh mơ xe cộ sạch
Qua chiều sương toả lạnh sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua khu nhà nữ sạch
Qua ty văn hoá sạch
Qua trường học sạch
Qua nhà thuỷ tạ sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua cửa hàng mậu dịch sạch
Qua công ty du lịch sạch
Qua tầm tan trường kịch sạch
Qua đoàn phiên dịch sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua phòng triển lãm sạch
Qua khu sứ quán sạch
Qua sớm mai trường Đảng sạch
Qua Bộ Công nghiệp nặng sạch
Qua nha khí tượng sạch
Qua ca ba phân xưởng sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua thư viện sạch
Qua bưu điện sạch
Qua ngược xuôi dòng tàu điện sạch
Qua đêm trình diễn sạch
Tìm em
Anh vẫn tìm em qua nhà in sạch
Qua khu Kim Liên sạch
Qua đường Thanh Niên sạch
Qua sân truyền sạch
Qua hồ sen sạch
Qua nhà thuyền sạch
Qua nhà đèn sạch
Qua nhà kèn sạch
Qua nhà diêm sạch
Qua nhà thông tin sạch
Qua xưởng phim sạch
Qua xưởng dệt kim sạch
Qua đường nhà Tiền sạch
Qua trường nữ diễn viên sạch
Qua đầu giêng năm sạch
Tìm em


II

Anh vẫn tìm em qua chiều chủ nhật sạch
            Qua công viên trong vắt sạch
            Qua đèn hàn hạt sạch
            Qua lưng vai thăn thắt sạch
            Qua ngày ngăn ngắt sạch
            Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ hai sạch
            Qua đôi môi mời sạch
            Qua Hồ Tây mây sạch
            Qua nhà đôi ngồi sạch
            Qua thơi thới ngày sạch
            Qua đôi giầy sạch
            Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ ba sạch
             Qua đại học bách khoa sạch
            Qua nhà ga sạch
            Qua mùng 8 tháng 3 sạch
            Qua tia mắt ngân nga đường Bà Triệu sạch
            Qua vòng Bờ Hồ sạch
            Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ tư sạch
            Qua Cổ Ngư sạch
            Qua vườn su su sạch
            Qua bludờ sạch
             Qua bệnh viện Việt Xô sạch
            Qua dòng thư sạch
            Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ năm sạch
            Qua rạp Công Nhân sạch
            Qua vườn ươm sạch
            Qua gót chân tân chiều sạch
            Qua đền Ngọc Sản sạch
            Qua Gia Lâm sạch
            Qua mùa dơn dờn sạch
            Qua Đồng Xuân sạch
            Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ sáu sạch
            Qua toà báo sạch
            Qua dòng xe pháo sạch
            Qua hồ Bảy Mẫu sạch
            Qua hoa viên tà áo sạch
            Qua nhà mẫu giáo sạch
            Qua khu gạo sạch
            Qua đường long não sạch
            Qua vườn bách thảo sạch
            Tìm em
Anh vẫn tìm em qua chiều thứ bảy sạch
            Qua dặng đèn đường mày mày sạch
            Qua tắcxi hày hạy sạch
            Qua khu Tám Mái sạch
            Qua bộ hành qua lại sạch
            Qua bàn pinhpông nhà máy sạch
            Qua dòng người vồi vội sạch
            Qua đường thành thoai thoải sạch
            Qua nhà cây cậy sạch
            Tìm em
Ơi em!
Anh sẽ có em kề năm tháng sạch
Có em kề khuya sáng sạch
Kề môi ngực sạch
Kề thao tác sạch
Kề đôi sức sạch
Kề trăm tuổi sạch
Kề đời
Anh sẽ có em kề tâm lực sạch
Kề gần xa lâu lý sạch
Kề anh em bác mẹ sạch
Kề liền hoa liền đế sạch
Kề khi sương sa tuần lễ sạch
Kề nhau
Anh sẽ có em kề đôi tay sạch
Kề đôi mày sạch
Kề đôi đời sạch
Kề đôi bổn phẩn sạch
Kề đôi người sạch
Kề vai
Anh sẽ có em kề thân tơ sạch
Kề guồng se sạch
Kề tay ngà sạch
Kề khi tua rua ngùa ngùa cửa sổ sạch
Kề khi chân đi tua tủa sạch
Kề anh
Anh sẽ có em kề se chỉ sạch
Kề bông nhuỵ sạch
Kề khi lỉnh kỉnh nồi niêu xoong chảo sạch
Kề khi hành trình quả đất sạch
Kề khi da mồi tóc bạc sạch
Kề em
            Ơi em!
            Kề thuyền sạch
            Kề đèn sạch
            Kề sen sạch
            Kề phím sạch
Anh đã tìm em qua mưa tuần lễ sạch
Tìm em qua ban mai thành thị sạch
Tìm em qua chiều tà tỉnh lỵ sạch
Em nhỉ kề đôi năm thì sạch tháng thì giêng


1964

Nguồn: Mùa sạch, NXB Văn học, 1997