和王東卿絕句

少年走馬洛陽城,
今作江邊瓶錫僧。
說與虎頭須畫我,
三更月里影崚嶒。

 

Hoạ Vương Đông Khanh tuyệt cú

Thiếu niên tẩu mã Lạc Dương thành,
Kim tác giang biên bình tích tăng.
Thuyết dữ Hổ Đầu tu hoạ ngã,
Tam canh nguyệt lý ảnh lăng tằng.

 

Dịch nghĩa

Thời trẻ rong ruổi ngựa ở thành Lạc Dương
Nay là nhà sư đi mang bình và tích trượng ở bên sông
Nói với Hổ Đầu vẽ cho ta
Canh ba trăng chiếu bóng còn dõng dạc lắm


Sau khi tác giả xuống phía nam, chạy nay đây mai đó, bất đắc chí về tấm lòng báo quốc, trước cục diện chính trị chao đảo không yên của chính quyền Nam Tống, và tình thế truy bức của quân Kim xuống phía nam, nhà thơ phát ra lời thở than: những năm ở Lạc Dương, mình mang chí mạnh của một chàng trai, tinh thần hăng hái, nay thì giống như nhà sư du phương, song chí báo quốc vẫn không giảm, nên mời hoạ gia đến vẽ lấy khí khái của mình. Vương Đông Khanh tức Vương Chấn, người Biện Kinh. Năm đầu Tuyên Hoà nhà Bắc Tống làm Thái học quan, đầu năm Thiệu Hưng nhà Nam Tống làm Thái thú Nguyên Châu. Tác giả quen họ Vương khi ở Thái Học.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Lạc Dương trai trẻ ngựa phi tràn
Bình tích bên sông phận phải mang
Bút vẽ Hổ Đầu còn tạo dáng
Canh ba sừng sững dưới trăng ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lạc Dương trai trẻ ngựa phi tràn
Bình tích bên sông phận phải mang
Bút vẽ Hổ Đầu còn nhớ dáng
Canh ba sừng sững dưới bóng trăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi trẻ dong cương khắp Lạc Thành
Bờ sông nay phận một du  tăng
Hổ Đầu hãy vẽ ta cho giống
Sừng sững canh ba đứng trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời