31/10/2020 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Vương Đông Khanh tuyệt cú
和王東卿絕句

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 13/01/2013 11:18

 

Nguyên tác

少年走馬洛陽城,
今作江邊瓶錫僧。
說與虎頭須畫我,
三更月里影崚嶒。

Phiên âm

Thiếu niên tẩu mã Lạc Dương thành,
Kim tác giang biên bình tích[1] tăng.
Thuyết dữ Hổ Đầu[2] tu hoạ ngã,
Tam canh nguyệt lý ảnh lăng tằng[3].

Dịch nghĩa

Thời trẻ rong ruổi ngựa ở thành Lạc Dương
Nay là nhà sư đi mang bình và tích trượng ở bên sông
Nói với Hổ Đầu vẽ cho ta
Canh ba trăng chiếu bóng còn dõng dạc lắm

Bản dịch của Hà Như

Lạc Dương trai trẻ ngựa phi tràn
Bình tích bên sông phận phải mang
Bút vẽ Hổ Đầu còn tạo dáng
Canh ba sừng sững dưới trăng ngàn.
Sau khi tác giả xuống phía nam, chạy nay đây mai đó, bất đắc chí về tấm lòng báo quốc, trước cục diện chính trị chao đảo không yên của chính quyền Nam Tống, và tình thế truy bức của quân Kim xuống phía nam, nhà thơ phát ra lời thở than: những năm ở Lạc Dương, mình mang chí mạnh của một chàng trai, tinh thần hăng hái, nay thì giống như nhà sư du phương, song chí báo quốc vẫn không giảm, nên mời hoạ gia đến vẽ lấy khí khái của mình. Vương Đông Khanh tức Vương Chấn, người Biện Kinh. Năm đầu Tuyên Hoà nhà Bắc Tống làm Thái học quan, đầu năm Thiệu Hưng nhà Nam Tống làm Thái thú Nguyên Châu. Tác giả quen họ Vương khi ở Thái Học.

[1] Bình đựng nước và tích trượng sư dùng khi đi du phương.
[2] Tên phụ của nhà danh học thời Đông Tấn là Cố Khải Chi. Đây chỉ chung danh hoạ đương thời.
[3] Ý nói tinh thần không tầm thường, có nhiệt tình báo quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Hoạ Vương Đông Khanh tuyệt cú