15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 09:16

寄普慧尊者其二

幻軀雖堅不足懮,
客雲聚散水浮泡。
憶來佛法危如縷,
獨對寒燈淚暗流。

 

Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 2

Huyễn khu tuy kiên bất túc ưu,
Khách vân tụ tán, thuỷ phù bào.
Ức lai Phật pháp nguy như lũ,
Độc đối hàn đăng lệ ám lưu.

 

Dịch nghĩa

Tấm thân hư ảo dẫu vững chắc cũng chẳng đáng lo,
Như mây trôi khi hợp khi tan, như bọt nước nổi.
Nghỉ thấy đạo Phật mỏng manh như sợi tơ,
Một mình trước ngọn đèn lạnh, nước mắt thầm rơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Đừng lo bền mãi thân hư ảo,
Mây hợp rồi tan, bọt nước trôi.
Phép Phật huyền vi, bừng nhớ lại,
Đèn xanh một bóng lệ thầm rơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tấm thân hư ảo cũng đừng buồn
Tựa cánh mây trôi, bọt sóng cồn
Phật pháp: sợi tơ giăng trước mắt
Đèn xanh một bóng lệ dầm tuôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tue Dung

Thân huyễn bền chăng chẳng đáng buồn,
Như mây tan hợp  bọt nước vương.
Nghĩ cho pháp Phật như tơ mỏng,
Trước ngọn đèn khuya lệ thầm tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tấm thân hư ảo chẳng nên buồn,
Nước nổi mây trôi bọt sóng dồn
Phật pháp tựa như tơ sợi mỏng,
Một mình đèn lạnh lệ thầm tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời