Dưới đây là các bài dịch của Tue Dung. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 2 (Trần Anh Tông): Bản dịch của Tue Dung

Thân huyễn bền chăng chẳng đáng buồn,
Như mây tan hợp  bọt nước vương.
Nghĩ cho pháp Phật như tơ mỏng,
Trước ngọn đèn khuya lệ thầm tuôn.

Ảnh đại diện

Tích hoa (Trương Tịch): Bản dịch của Tue Dung

Trong non xuân đã muộn,
Hoa nở thưa thớt rồi.
Sáng mai chắc tàn hết,
Ngủ lại trong rừng thôi.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]