30/09/2023 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 2
寄普慧尊者其二

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 09:16

 

Nguyên tác

幻軀雖堅不足懮,
客雲聚散水浮泡。
憶來佛法危如縷,
獨對寒燈淚暗流。

Phiên âm

Huyễn khu tuy kiên bất túc ưu,
Khách vân tụ tán, thuỷ phù bào.
Ức lai Phật pháp nguy như lũ,
Độc đối hàn đăng lệ ám lưu.

Dịch nghĩa

Tấm thân hư ảo dẫu vững chắc cũng chẳng đáng lo,
Như mây trôi khi hợp khi tan, như bọt nước nổi.
Nghỉ thấy đạo Phật mỏng manh như sợi tơ,
Một mình trước ngọn đèn lạnh, nước mắt thầm rơi.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Đừng lo bền mãi thân hư ảo,
Mây hợp rồi tan, bọt nước trôi.
Phép Phật huyền vi, bừng nhớ lại,
Đèn xanh một bóng lệ thầm rơi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 2