Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Xích Bích (25)

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 16/01/2021 01:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/01/2021 10:30

Mỹ nữ Giang Đông thật đáng yêu
Vì hoa Mạnh Đức động binh triều
Đem quân Bắc-Nguỵ vây Ngô quốc
Mượn cớ Nam chinh đoạt nhị kiều
Bàng Thống bày mưu thuyền xích chặt
Khổng Minh gọi gió lửa cuồng thiêu
Vang lừng trí dũng Châu Công Cẩn
Đồng Tước muôn đời giấc mộng tiêu.