25/05/2024 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Xích Bích

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 16/01/2021 01:36

 

Mỹ nữ Giang Đông thật đáng yêu
Vì hoa Mạnh Đức động binh triều
Đem quân Bắc-Nguỵ vây Ngô quốc
Mượn cớ Nam chinh đoạt nhị kiều
Bàng Thống bày mưu thuyền xích chặt
Khổng Minh gọi gió lửa cuồng thiêu
Vang lừng trí dũng Châu Công Cẩn
Đồng Tước muôn đời giấc mộng tiêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Vịnh Xích Bích