蘇東坡遊赤壁

風清月白,
蘇東坡赤壁之遊。
昔逢秋,今又逢秋,
千古豪情人未老。
梧桐月向懷中照,
楊柳風來面上吹。
問南樓今夜何期,
江村只見天邊雁。
玉笛一聲,寒燈一盞,
懷佳人兮不能忘。
秋風蘭秀菊芳。

 

Tô Đông Pha du Xích Bích

Phong thanh nguyệt bạch,
Tô Đông Pha Xích Bích chi du.
Tích phùng thu, kim hựu phùng thu,
Thiên cổ hào tình nhân vị lão.
Ngô đồng nguyệt hướng hoài trung chiếu,
Dương liễu phong lai diện thượng xuy.
Vấn Nam lâu kim dạ hà kỳ,
Giang thôn chỉ kiến thiên biên nhạn.
Ngọc địch nhất thanh, hàn đăng nhất trản,
Hoài giai nhân hề bất năng vương.
Thu phong lan tú cúc phương.

 

Dịch nghĩa

Gió mát trăng trong
Tô Đông Pha đi chơi sông Xích Bích
Ngày xưa gặp mùa thu, nay lại gặp mùa thu
Kẻ hào tình nghìn xưa chưa già
Trăng cây ngô đồng soi vào trong lòng
Gió cây dương liễu thổi vào trên mặt
Hỏi thú Nam lâu đêm nay hẹn nơi nào?
Chốn Giang thôn chỉ thấy nhạn bay trên trời
Sáo ngọc một tiếng, đèn lạnh một ngọn
Nhớ người đẹp chẳng lúc nào quên
Gió thu lan tốt cúc thơm


Tô Thức đời Tống vì bất hoà với Tể tướng Vương An Thạch nên bị đày ra Hoàng Châu. Ở đó, ông làm nhà ẩn cư, lấy hiệu là Đông Pha cư sĩ. Mùa thu năm Nguyên Phong thứ 5 (1082), ông cùng bạn thả thuyền chơi trên sông Xích Bích rồi làm bài phú Xích Bích nổi tiếng.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962