題蘇小小墓

漠漠窮塵地,
蕭蕭古樹林。
臉濃花自發,
眉恨柳長深。
夜月人何待,
春風鳥為吟。
不知誰共穴,
徒願結同心。

 

Đề Tô Tiểu Tiểu mộ

Mạc mạc cùng trần địa,
Tiêu tiêu cổ thụ lâm.
Kiểm nùng hoa tự phát,
Mi hận liễu trường thâm.
Dạ nguyệt nhân hà đãi,
Xuân phong điểu vị ngâm.
Bất tri thuỳ cộng huyệt,
Đồ nguyện kết đồng tâm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nằm hoang liêu ở nơi cuối đất
Gió rào rào rừng cổ thụ xa
Má nồng đang độ nở hoa
Mày xanh như liễu dài đa hận sầu
Đêm trăng sáng người đâu chờ đấy
Gió xuân ru chim dậy tiếng ngâm
Biết ai một mộ nằm chung
Uổng công kết chữ đồng tâm với người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bụi mù mịt phủ đầy mặt đất
Rừng cây già xào xạc lá reo
Hoa như nồng thắm má đào
Liễu như mi tối quấng sâu hận buồn
Trăng khuya khoắt ai luôn chờ đợi
Chim vì ai ngâm ngợi gió xuân
Ai chôn chung dưới mộ phần
Kẻ này nguyện kết đồng tâm với người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dưới đất bụi mịt mù
Rừng cổ thụ vi vu
Má như hoa nồng thắm
Liều dài mối hận sâu
Chim hót gió xuân ru
Trăng khuya chờ ai ngắm
Ai chôn chung mộ thẩm
Đồng tâm nguyên tỏ cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời