22/05/2024 04:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tô Tiểu Tiểu mộ
題蘇小小墓

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 15:43

 

Nguyên tác

漠漠窮塵地,
蕭蕭古樹林。
臉濃花自發,
眉恨柳長深。
夜月人何待,
春風鳥為吟。
不知誰共穴,
徒願結同心。

Phiên âm

Mạc mạc cùng trần địa,
Tiêu tiêu cổ thụ lâm.
Kiểm nùng hoa tự phát,
Mi hận liễu trường thâm.
Dạ nguyệt nhân hà đãi,
Xuân phong điểu vị ngâm.
Bất tri thuỳ cộng huyệt,
Đồ nguyện kết đồng tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nằm hoang liêu ở nơi cuối đất
Gió rào rào rừng cổ thụ xa
Má nồng đang độ nở hoa
Mày xanh như liễu dài đa hận sầu
Đêm trăng sáng người đâu chờ đấy
Gió xuân ru chim dậy tiếng ngâm
Biết ai một mộ nằm chung
Uổng công kết chữ đồng tâm với người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Đề Tô Tiểu Tiểu mộ