春日偶成

雲淡風輕近午天,
傍花隨柳過前川。
時人不識余心樂,
將謂偷閒學少年!

 

Xuân nhật ngẫu thành

Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên,
Bạng hoa tuỳ liễu quá tiền xuyên.
Thời nhân bất thức dư tâm lạc,
Tương vị thâu nhàn học thiếu niên.

 

Dịch nghĩa

Mây mỏng, gió nhẹ, trời gần trưa,
Bên hoa đi theo hàng liễu đến dòng sông trước mặt.
Người đời không biết lòng ta đang vui,
Lại bảo ta nhàn hạ như trẻ con.


Mục đích làm bài thơ của Trình Hạo là qua thơ thấy đạo, thông qua thơ thể hiện tâm tình trước trăng trong gió mát tình luỵ đều quên của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Gió thoảng mây vờn nhẹ nắng trưa
Đường hoa bến nước liễu đong đưa
Lòng vui ta hiểu nào ai biết
Lại bảo ta như trẻ nít đùa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trời trưa gió nhẹ mây mềm
Bến sông hoa nở liễu mềm phất phơ
Lòng vui ai hiểu giùm cho
Bảo ta học thói trẻ thơ nô đùa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Gần trưa gió nhẹ mây thanh
Vin hoa tựa liễu một mình ra sông
Lòng vui người chẳng hiểu lòng
Rằng theo bọn trẻ chạy rong chơi đùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Gió thoảng mây thưa bóng sắp tròn,
Tìm hoa thơ thẩn chốn giang thôn.
Nào ai có biết lòng vui vẻ,
Lại bảo buông tuồng thói trẻ con.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mây thưa gió nhẹ gần trưa
Bên hoa men liễu thẩn thơ sông ngoài
Người đời nào biết ta vui
Bảo ta dỗi dãi học đòi trẻ thơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Non trưa, mây nhạt, gió êm không,
Vịn liễu nương hoa tới bến sông.
Ai biết lòng vui còn rộn rã,
Ngỡ ta học trẻ lối chơi rong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Dõng

Gió trưa bàng bạc mây trời
Men bờ liễu ngắm hoa cười trước sông
Ta vui ai biết cho cùng
Tưởng rằng học thói thơ đồng rong chơi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mây nhẹ hiu hiu gió sắp trưa
Bên sông men liễu ngắm hoài hoa
Lòng ta vui thú ai mà biết
Giống trẻ khi nhàn lại bảo ta

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời