20/06/2021 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật ngẫu thành
春日偶成

Tác giả: Trình Hạo - 程顥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 17:32

 

Nguyên tác

雲淡風輕近午天,
傍花隨柳過前川。
時人不識余心樂,
將謂偷閒學少年!

Phiên âm

Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên,
Bạng hoa tuỳ liễu quá tiền xuyên.
Thời nhân bất thức dư tâm lạc,
Tương vị thâu nhàn học thiếu niên.

Dịch nghĩa

Mây mỏng, gió nhẹ, trời gần trưa,
Bên hoa đi theo hàng liễu đến dòng sông trước mặt.
Người đời không biết lòng ta đang vui,
Lại bảo ta nhàn hạ như trẻ con.

Bản dịch của Hải Đà

Gió thoảng mây vờn nhẹ nắng trưa
Đường hoa bến nước liễu đong đưa
Lòng vui ta hiểu nào ai biết
Lại bảo ta như trẻ nít đùa.
Mục đích làm bài thơ của Trình Hạo là qua thơ thấy đạo, thông qua thơ thể hiện tâm tình trước trăng trong gió mát tình luỵ đều quên của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Hạo » Xuân nhật ngẫu thành