Dưới đây là các bài dịch của Huỳnh Dõng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Huỳnh Dõng

Giấc xuân còn hãy mơ màng,
Tiếng chim đã dậy rộn ràng khắp nơi.
Đêm qua mưa gió đầy trời,
Náo xuân có biết hoa rơi ít nhiều?

Ảnh đại diện

Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Huỳnh Dõng

Sau, trước thôn trang tựa khói lồng
Bóng chiều dường có lại dường không
Mục đồng thổi sáo trâu về ổ
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Huỳnh Dõng

Chầu về, áo đẫm sắc xuân
Đầu sông ngày đến say bừng mới thôi
Tầm thường, nợ rượu, chuyện đời!
Xưa nay người sống bảy mươi hiếm là...
Nhìn xem, bướm lẫn trong hoa
Chuồn chuồn giỡn nước bay xa bay gần
Lời thơ chảy với trăng ngân
Hãy vui cho trọn chớ ngần ngại chi...

Ảnh đại diện

Xuân nhật ngẫu thành (Trình Hạo): Bản dịch của Huỳnh Dõng

Gió trưa bàng bạc mây trời
Men bờ liễu ngắm hoa cười trước sông
Ta vui ai biết cho cùng
Tưởng rằng học thói thơ đồng rong chơi.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]