màn đêm buông ngọt ngào
là giờ đôi mắt ngủ
ngõ ra vào vừa khép
phòng đầy cả chiêm bao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]