màn đêm buông ngọt ngào
là giờ đôi mắt ngủ
ngõ ra vào vừa khép
phòng đầy cả chiêm bao


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013