mưa sa gió táp
tiêu điều bò cạp
chó pháp ngáp dài
nhớ nai hy lạp


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013