20/03/2023 16:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa (4)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:29

 

mưa sa gió táp
tiêu điều bò cạp
chó pháp ngáp dài
nhớ nai hy lạp
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Mưa (4)