Trên tủ của mẹ
Có hoa cúc vàng
Trên bàn của ba
Co hoa cúc trắng
Bé đi trong nắng
Gặp nhiều loài hoa
Là nụ cười bạn
Theo bé về nhà


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995