vịt xám lảm nhảm:
“nhà chả có cám!”
đám tiệc linh đình
riêng vịt ảm đạm


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013