vịt xám lảm nhảm:
“nhà chả có cám!”
đám tiệc linh đình
riêng vịt ảm đạm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]