03/10/2022 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 25

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 17:34

 

vịt xám lảm nhảm:
“nhà chả có cám!”
đám tiệc linh đình
riêng vịt ảm đạm
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Bài số 25