Bé đi học võ
Mới hai ngày thôi
Bước về đến ngõ
Đã gọi: - “Mẹ ơi!

Ngực con đau lắm
Tay con mỏi nhừ
Cổ con khó chịu
Chân con sưng vù”.

Mẹ dang tay rộng
Ôm bé vào lòng
Lấy chai dầu nóng
Mẹ xoa, bảo rằng:

- “Buổi đầu là thế
Sau dần sẽ quen
Khó rồi mới dễ
Phải luôn luyện rèn”.