15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2011 04:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:30

月弦依

彎彎一樣卻空弮,
照破山河入夜天。
暮影半橫雲膜外,
曉光斜掛玉樓前。
傷弓鴻雁驚飛處,
罷鏡恆娥引半撚。
四海太平消不得,
清光時伴酒中仙。

 

Nguyệt huyền y

Loan loan nhất dạng khước không khuyên,
Chiếu phá sơn hà nhập dạ thiên.
Mộ ảnh bán hoành vân mạc ngoại,
Hiểu quang tà quải ngọc lâu tiền.
Thương cung hồng nhạn kinh phi xứ,
Bãi kính Hằng Nga dẫn bán niên.
Tứ hải thái bình tiêu bất đắc,
Thanh quang thời bạn tửu trung tiên.

 

Dịch nghĩa

Dáng hình cong cong mà giống như chiếc cung không tên,
Soi thấu núi sông vào những lúc trời đêm tối.
Bóng chiều một nửa nằm ngang ngoài màn mây,
Ánh sáng buổi sớm treo chếch trước lầu ngọc.
Là nơi hồng nhạn đã bị cung bắn mà sợ hãi bay,
Là thời gian Hằng Nga thôi soi gương chỉ còn để lộ nửa vành.
Bốn bể thái bình, tròn trặn mãi,
Trong ság thường làm bạn với ông tiên rượu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Cong cong vành trống hệt như hình,
Soi thấu sơn hà lúc điểm canh.
Ngang nửa màn mây loe bóng xế,
Chếch treo lầu ngọc rạng sương tinh.
Cung dương, hồng nhạn tung đôi cánh,
Gương xếp, Hằng Nga hé nửa vành.
Bốn bể thanh bình trong sáng mãi,
Với ông tiên rượu kết giao tình.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hình cong giống tựa chiếc cung
Ban đêm soi cảnh non sông đủ đầy
Cuối chiều khép nửa lưng mây
Tinh sương chênh chếch treo ngay lầu hồng
Hằng Nga gương hé nửa vành
Giương cung hồng nhạn phải vùng bay cao
Thái bình bốn biển thanh tao
Cùng ông tiên rượu kết giao thâm tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Cung không tên đặt dáng cong cong
Soi thấu đêm trời khắp núi sông
Ẩn khuất màn mây sau bóng xế
Chếnh treo buổi sớm trước lầu hồng
Nơi con nhạn sợ cung giương cánh
Lúc chị Hằng soi nguyệt khuyết vòng
Bốn biển thái bình trong trẻo mãi
Rượu nồng trăng sáng bạn tiên ông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời