23/05/2024 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt huyền y
月弦依

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2011 04:50

 

Nguyên tác

彎彎一樣卻空弮,
照破山河入夜天。
暮影半橫雲膜外,
曉光斜掛玉樓前。
傷弓鴻雁驚飛處,
罷鏡恆娥引半撚。
四海太平消不得,
清光時伴酒中仙。

Phiên âm

Loan loan nhất dạng khước không khuyên,
Chiếu phá sơn hà nhập dạ thiên.
Mộ ảnh bán hoành vân mạc ngoại,
Hiểu quang tà quải ngọc lâu tiền.
Thương cung hồng nhạn kinh phi xứ,
Bãi kính Hằng Nga dẫn bán niên.
Tứ hải thái bình tiêu bất đắc,
Thanh quang thời bạn tửu trung tiên.

Dịch nghĩa

Dáng hình cong cong mà giống như chiếc cung không tên,
Soi thấu núi sông vào những lúc trời đêm tối.
Bóng chiều một nửa nằm ngang ngoài màn mây,
Ánh sáng buổi sớm treo chếch trước lầu ngọc.
Là nơi hồng nhạn đã bị cung bắn mà sợ hãi bay,
Là thời gian Hằng Nga thôi soi gương chỉ còn để lộ nửa vành.
Bốn bể thái bình, tròn trặn mãi,
Trong ság thường làm bạn với ông tiên rượu.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Cong cong vành trống hệt như hình,
Soi thấu sơn hà lúc điểm canh.
Ngang nửa màn mây loe bóng xế,
Chếch treo lầu ngọc rạng sương tinh.
Cung dương, hồng nhạn tung đôi cánh,
Gương xếp, Hằng Nga hé nửa vành.
Bốn bể thanh bình trong sáng mãi,
Với ông tiên rượu kết giao tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Nguyệt huyền y