送人

惆悵人間萬事違,
兩人同去一人歸。
生憎平望亭前水,
忍照鴛鴦相背飛。

 

Tống nhân

Trù trướng nhân gian vạn sự vi,
Lưỡng nhân đồng khứ nhất nhân quy.
Sinh tăng bình vọng đình tiền thuỷ,
Nhẫn chiếu uyên ương tương bối phi.

 

Dịch nghĩa

Buồn vì mọi sự trong cõi người không được như ý,
Hai người cùng ra đi mà một người trở về.
Đâm ra chán ghét nhìn con sông ở trước đình,
Nỡ phản chiếu đôi uyên ương bay liền cánh.


Bài này làm tiễn người bạn tình của tác giả bỏ bà mà về với vợ con.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồn mọi sự trong đời không tốt
Hai bên nhau nay một bỏ về
Sông không cám cảnh não nề
Nỡ nào phản chiếu đề huề uyên ương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cõi người muôn sự ý không vừa
Hai kẻ cùng đi một bỏ về
Ngắm cảnh sông in lòng thấy chán
Uyên ương đôi lứa đẹp giao kề

Chưa có đánh giá nào
Trả lời