15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Ngũ đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:18

敘懷

為失三從泣淚頻,
此身何用處人倫。
雖然日逐笙歌樂,
長羨荊釵與布裙。

 

Tự hoài

Vị thất tam tòng khấp lệ tần,
Thử thân hà dụng xử nhân luân.
Tuy nhiên nhật trục sinh ca lạc,
Trường tiện kinh thoa dữ bố quần.

 

Dịch nghĩa

Vì không giữ được "tam tòng" nên cứ khóc hoài,
Thân này còn bảo ai về luân lý.
Tuy hàng ngày theo đuổi nghề vui đàn hát,
Nhưng từ lâu chỉ thích cài thoa gỗ kinh và mặc áo vải đay.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mất "tam tòng" luôn tuôn lệ tủi
Đem luân thường mà nói ai nghe
Tuy theo nghề hát ê chề
Bình thường áo vải thoa che qua ngày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tam tòng không vẹn tủi thân mình
Luân lý còn đâu tủi phận mình
Dẫu có suốt ngày đàn hát mãi
Áo đay thoa gỗ vẫn ưa dùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời