28/05/2022 21:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân
送人

Tác giả: Từ Nguyệt Anh - 徐月英

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:14

 

Nguyên tác

惆悵人間萬事違,
兩人同去一人歸。
生憎平望亭前水,
忍照鴛鴦相背飛。

Phiên âm

Trù trướng nhân gian vạn sự vi,
Lưỡng nhân đồng khứ nhất nhân quy.
Sinh tăng bình vọng đình tiền thuỷ,
Nhẫn chiếu uyên ương tương bối phi.

Dịch nghĩa

Buồn vì mọi sự trong cõi người không được như ý,
Hai người cùng ra đi mà một người trở về.
Đâm ra chán ghét nhìn con sông ở trước đình,
Nỡ phản chiếu đôi uyên ương bay liền cánh.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồn mọi sự trong đời không tốt
Hai bên nhau nay một bỏ về
Sông không cám cảnh não nề
Nỡ nào phản chiếu đề huề uyên ương
Bài này làm tiễn người bạn tình của tác giả bỏ bà mà về với vợ con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyệt Anh » Tống nhân