吊張遯叟

石上殘詩在,
茲人窅然去。
苔裏見鞋痕,
猶認行吟處。

 

Điếu Trương Độn Tẩu

Thạch thượng tàn thi tại,
Tư nhân yểu nhiên khứ.
Đài lý kiến hài ngân,
Do nhận hành ngâm xứ.

 

Dịch nghĩa

Trên mặt đá, bài thơ sót lại còn đó
Người ấy đã lặng lẽ đi rồi
Giữa làn rêu thấy ngấn hài
Còn nhận ra được nơi vừa đi vừa ngâm ấy


Trương Độn Tẩu tức Trương Hán Siêu 張漢超 (?-1354) đời Trần, lúc về già ở ẩn tại vùng núi Dục Thuý, Ninh Bình, tự gọi là Độn Tẩu.

Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Mặt đá thơ còn dấu
Người đi mù mịt tăm
Thấy ngấn giày rêu phủ
Nhận rõ lối hành ngâm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt đá bài thơ sót lại đây,
Người kia lặng lẽ vắng nơi nầy.
Giữa làn rêu thấy hài in ngấn,
Còn nhận được nơi đi vừa ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mặt đá thơ còn dấu
Người đã biệt mù tăm
Gót giày rêu in nét
Lưu lại bước hành ngâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời