山居百詠其六十三

山居自在可藏身,
天下知心有幾人。
除卻我家親的子,
世間宜假不宜真。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 063

Sơn cư tự tại khả tàng thân,
Thiên hạ tri tâm hữu kỷ nhân.
Trừ khước ngã gia thân đích tử,
Thế gian nghi giả bất nghi chân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thư thả để tàng thân,
Thiên hạ biết tâm có mấy người.
Trừ có nhà ta con ruột thịt,
Người đời đều giả chớ chẳng chân.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao tự tại dễ tàng thân
Thiên hạ nào ai biết rõ tâm
Hiểu được lòng ta duy con đẻ
Người đời ưa giả chẳng ưa chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời