山居百詠其三十七

山居峻險少人登,
竹榻加趺一箇僧。
愧我寂寥無伴侶,
自知方寸冷如冰。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 037

Sơn cư tuấn hiểm thiểu nhân đăng,
Trúc tháp gia phu nhất cá tăng.
Quý ngã tịch liêu vô bạn lữ,
Tự tri phương thốn lãnh như băng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi hiểm trở ít người lên,
Giường trúc ngồi Thiền một vị tăng,
Vắng vẻ thẹn mình không bạn lứa,
Tự lòng mình biết lạnh dường băng.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao đường hiểm ít người thăm
Tĩnh toạ giường thiền một lão tăng
Vắng vẻ thẹn mình đâu bạn lứa
Biết lòng vốn đã lạnh như băng

15.00
Trả lời