24/09/2021 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 037
山居百詠其三十七

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:29

 

Nguyên tác

山居峻險少人登,
竹榻加趺一箇僧。
愧我寂寥無伴侶,
自知方寸冷如冰。

Phiên âm

Sơn cư tuấn hiểm thiểu nhân đăng,
Trúc tháp gia phu nhất cá tăng.
Quý ngã tịch liêu vô bạn lữ,
Tự tri phương thốn lãnh như băng.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi hiểm trở ít người lên,
Giường trúc ngồi Thiền một vị tăng,
Vắng vẻ thẹn mình không bạn lứa,
Tự lòng mình biết lạnh dường băng.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 037