山居百詠其二十九

山居處事出尋常,
莫使身心分外忙。
昔日趙州酬應懶,
王來猶不下禪床。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 029

Sơn cư xử sự xuất tầm thường,
Mạc sử thân tâm phận ngoại mang.
Tích nhật Triệu Châu thù ứng lãn,
Vương lai do bất há thiền sàng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi xử sự vượt tầm thường,
Chớ để thân tâm lắm chuyện vương,
Ngày trước Triệu Châu khi tiếp khách,
Vua sang còn chẳng bước khỏi giường.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao xử sự vượt tầm thường
Ngoại vật, thân tâm chẳng mảy vương
Ngày trước Triệu Châu lười đón tiếp
Vua sang chẳng bước khỏi giường thiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời