25/10/2021 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 029
山居百詠其二十九

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:19

 

Nguyên tác

山居處事出尋常,
莫使身心分外忙。
昔日趙州酬應懶,
王來猶不下禪床。

Phiên âm

Sơn cư xử sự xuất tầm thường,
Mạc sử thân tâm phận ngoại mang.
Tích nhật Triệu Châu thù ứng lãn,
Vương lai do bất há thiền sàng.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi xử sự vượt tầm thường,
Chớ để thân tâm lắm chuyện vương,
Ngày trước Triệu Châu khi tiếp khách,
Vua sang còn chẳng bước khỏi giường.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 029