山居百詠其二十五

山居一佛一爐香,
靜裏乾坤日月長。
渴飲飢餐無別事,
寒來向火暖乘涼。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 025

Sơn cư nhất Phật nhất lô hương,
Tĩnh lý càn khôn nhật nguyệt trường.
Khát ẩm cơ xan vô biệt sự,
Hàn lai hướng hoả noãn thừa lương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi một Phật một lò hương,
Định thể càn khôn nhật nguyệt trường,
Khát uống đói ăn không việc khác,
Lạnh thì sưởi ấm nóng thừa lương.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao một Phật một lò hương
Trời đất tháng năm mãi tĩnh yên
Khát uống đói ăn đâu có nệ
Lạnh ngồi bên lửa ấm ngay liền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời